SEKOLAH MENENGAH MUDA HASHIM
TUTONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
1966 Mulai ditubuhkan dengan nama Sekolah Menengah Melayu Pertama Tutong.01.05.1971 Bangunan ini mulai digunakan. 1972 Nama sekolah ditukar menjadi Sekolah Menengah Melayu Muda Hashim Tutong.
1980 Menempatkan Penuntut Tingkatan Enam. 1981 Menempatkan Penuntut dari Daerah Belait. 1984 Perlaksanaan DWI bahasa – bahasa Inggeris. 1987 Pertama kali penuntut Menengah 3 menduduki peperiksaan BJCE. 1989 Pertama kali penuntut Menengah 5 menduduki peperiksaan BGCE ‘O’ level. 1996 Merayakan Sambutan Jubli Perak sekolah [25 tahun]. 1998 Menjadi sekolah berasingan: Menjadi sekolah Menengah lelaki sahaja dengan keramaian penuntut seramai 770 orang.
TRIATHLON 2002
SM Muda Hashim
Jalan Sungai Basong
TA1341
Negara Brunei Darussalam
673-4221272
673-221460
info@smmht.com
SMMHT